การแปลง จิลล์

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

จิลล์

กิลล์มีสองชนิดแตกต่างกัน สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา กรุณาเลือกตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น