การแปลง มิลลิลิตร เป็น ออนซ์

มีประเภทของ ออนซ์ มากกว่าหนึ่งประเภท กรุณาใช้ตัวแปรที่เหมาะสมจากรายการด้านล่าง

  1. มิลลิลิตร เป็น ออนซ์ของเหลวอเมริกา

  2. มิลลิลิตร เป็น ออนซ์ของเหลวอังกษ

มิลลิลิตร

มาตรวัดของปริมาณเท่ากับหนึ่งร้อยส่วนของลิตร

ออนซ์

ออนซ์มีสองชนิดแตกต่างกัน สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา กรุณาเลือกตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น