การแปลง แกลลอนอังกฤษ

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

แกลลอนอังกฤษ

 • แกลลอน
 • g (ใช้เป็นส่วนหนึ่ของตัวย่อ mpg เท่านั้น ต่อไมล์ต่อแกลลอน)
 • หน่วยของ:

  • ปริมาณ/ ความจุ

  ใช้ทั่วโลก:

  • อังกฤษ, ไอร์แลนด์, แคนาดา, กายอานา

  คำจำกัดความ:

  แกลลอนอิมพีเรียลเป็นหน่วยสำหรับวัดปริมาณของเหลว หรือความจุของคอนเทนเนอร์สำหรับการเก็บของเหลว ไม่ใช้ปริมาตรของเหลว ดังนั้น หนึ่งแกลลอนของเหลวอาจจะมีปริมาณแตกต่างจากแกลลอนของของเหลวที่แตกต่างกัน

  แกลลอนของเหลวระบบอิมพีเรียล ถูกกำหนดเป็น 4.54609 ลิตร ดังนั้นการยึดพื้นที่เทียบเท่าโดยประมาณ 4,546 ลูกบาศก์เซนติเมตร (โดยคร่าว ๆ ประมาณ 16.5 ลบ. ซม.)

  แกลลอนของเหลวอเมริกา และ แกลลอนของแห้งอเมริกา  เป็นหน่วยที่แตกต่างกัน ซึ่งกำหนดโดยความหมายที่แตกต่างกัน โดยแกลลอนของเหลวอเมริกาถูกกำหนดเป็น 231 ลูกบาศก์นิ้ว และเทียบเท่า 3.785 ลิตร โดยประมาณ อนึ่ง หนึ่งแกลลอนระบบอิมพีเรียลเทียบเท่ากับ 1.2 แกลลอนของเหลวอเมริกาโดยประมาณ

  ตามประวัติศาสตร์แล้ว แกลลอนของแห้งอเมริกาเป็นการวัดที่ใช้กับปริมาณของเมล็ด หรือสินค้าโภคภัณฑ์แห้งอื่น ๆ ไม่ได้ใช้โดยทั่วไปอีกต่อไป แต่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกกำหนดให้เป็น 268.8025 ลูกบาศก์นิ้ว

  คำจำกัดความ:

  แกลลอนอิมพีเรียล (อังกฤษ) ได้ถูกกำหนดอย่างเป็นทางการเท่ากับ 4.54609 ลิตร

  ที่มา:

  แกลลอนเป็นหน่วยการวัดปริมาณหรือความจุแบบโบราณ และมีความแตกต่างจำนวนมาก ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์และขึ้นอยู่กับสสารที่กำลังจะวัด

  ในปี ค.ศ. 1824 แกลลอนในหน่วยวัดอิมพีเรียลที่กำหนดในสหรัฐอเมริกา เป็นหน่วยวัดปริมาณน้ำกลั่นที่มีน้ำหนัก 10 lb ด้วยการใช้วิธีเฉพาะภายใต้เงื่อนสภาพอากาศเฉพาะ พระราชบัญญัติมาตราขั่งตวงวัด ค.ศ.1963 ได้ขัดเกลาคำจำกัดความดั้งเดิมเป็นพื้นที่ที่ถูกยึดครองด้วยน้ำกลั่นจำนวน 10 ปอนด์ (4.5 กก.) ซึ่งมีความเข้มข้น 0.998859 ก/มล. น้ำหนักที่ชั่งในอากาศมีความเข้มข้น 0.001217 ก/มล ต่อน้ำหนักของความเข้มข้น 8.136  ก/มล

  ตั้งแต่พระราชบัญญัติมาตราขั่งตวงวัด ค.ศ.1985 แกลลอน (อังกฤษ) หน่วยวัดอิมพีเรียลได้ถูกจำกัดความอย่างเป็นทางการเป็น  4.54609 ลิตร

  การอ้างอิงโดยทั่วไป:

  • มาตรฐานถังเบียร์ในสหราชอาณาจักรมี 11 แกลลอนอิมพีเรียล
  • แกลลอนอิมพีเรียลน้ำมัน (เบนซิน) จะให้พลังงานแก่รถครอบครัว 4 ประตู (เช่น Vauxhall Astra 1.4i) เฉลี่ย 46.3 ไมล์ (74.5 กม.)
  • กลลอนอิมพีเรียลน้ำมัน (เบนซิน) จะให้พลังงานแก่รถพอร์ช 911 (996) เฉลี่ย 23.9ไมล์ (38.5 กม)

  การใช้เนื้อหา:

  สำหรับการตอบสนองต่อข้อกำหนด EU directive แกลลอนอิมพีเรียลถูกถอดออกจากรายการที่ใช้กำหนดหน่วยวัดปฐมภูมิที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับจุดประสงค์เพื่อการเทรดและอย่างเป็นทางการในประเทศไอร์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1993 และในสหราชอาณาจักรในปี ค.ศ. 1994

  แต่อย่างไก็ตาม แกลลอนยังคงใช้คว่ำบาตรอย่างเป็นทางการในฐานะหน่วยวัดทุตยภูมิหรือหน่วยเสริม และใช้โดยทั่วไปในที่สาธารณะในการอ้างอิงจำนวนของน้ำมัน (ก๊าซโซลีน และการซื้อขายของเหลวเพื่อการบริโภค เช่น เบียร์ ซึ่งขายเป็นบาเรลหรือถังไม้ ซึ่งประกอบด้วยความหลากหลายของมาตรฐานของแกลลอนอิมพีเรียล

  แกลลอนอิมพีเรียลยังใช้บ่อย ๆ ในสหราชอาณาจักรเพื่ออธิบายปริมาณของภาชนะบรรจุที่เก็บไว้ในปริมาณของเหลวจำนวนมาก เช่น ถังน้ำขนาดใหญ่

  ในประเทศแคนาดา แกลลอนอิมพีเรียลใช้เป็นเบื้องต้นในการอ้างอิงกับเศรษฐกิจน้ำมัน ก๊าซโซลีนจะขายเป็นลิตร แต่เศรษฐกิจน้ำมันบ่อยครั้งจะแสดงในรูปของไมล์ต่อแกลลอน

  หน่วยประกอบ:

  • แกลลอนขอมาตราอิมพีเรียลสามารถใช้อ้างอิงเป็นการเพิ่มขึ้นของหน่วยที่ชัดเจนหลาย ๆ หน่วย แต่หน่วยที่ใช้อ้างอิงโดยทั่วไปมากที่สุดในสหราชอาณาจักร คือ ไพนต์อังกฤษ
  • 1 แกลลอนอิมพีเรียล  = 8 ไพนต์

  หลากหลาย: