การแปลง แกลลอน

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

แกลลอน

แกลลอนมีหลายชนิดแตกต่างกัน ของเหลวอเมริกา ของแห้งแคนาดา และของแห้งสหราชอาณาจักร กรุณาเลือกตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น