การแปลง ออนซ์ เป็น มิลลิลิตร

มีประเภทของ ออนซ์ มากกว่าหนึ่งประเภท กรุณาใช้ตัวแปรที่เหมาะสมจากรายการด้านล่าง

  1. ออนซ์ของเหลวอเมริกา เป็น มิลลิลิตร

  2. ออนซ์ของเหลวอังกษ เป็น มิลลิลิตร

ออนซ์

ออนซ์มีสองชนิดแตกต่างกัน สหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา กรุณาเลือกตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

มิลลิลิตร

มาตรวัดของปริมาณเท่ากับหนึ่งร้อยส่วนของลิตร