การแปลง ออนซ์ของเหลวอังกษ เป็น มิลลิลิตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

มิลลิลิตร เป็น ออนซ์ของเหลวอังกษ (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

mL =
uk fl oz
 
__________
 
 
0.035195
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

mL =
uk fl oz
 
__________
 
 
0.035195

มิลลิลิตร

มาตรวัดของปริมาณเท่ากับหนึ่งร้อยส่วนของลิตร

 

ตาราง ออนซ์ของเหลวอังกษ เป็น มิลลิลิตร

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ออนซ์ของเหลวอังกษ มิลลิลิตร
0uk fl oz 0.00mL
1uk fl oz 28.41mL
2uk fl oz 56.83mL
3uk fl oz 85.24mL
4uk fl oz 113.65mL
5uk fl oz 142.07mL
6uk fl oz 170.48mL
7uk fl oz 198.89mL
8uk fl oz 227.30mL
9uk fl oz 255.72mL
10uk fl oz 284.13mL
11uk fl oz 312.54mL
12uk fl oz 340.96mL
13uk fl oz 369.37mL
14uk fl oz 397.78mL
15uk fl oz 426.20mL
16uk fl oz 454.61mL
17uk fl oz 483.02mL
18uk fl oz 511.44mL
19uk fl oz 539.85mL
ออนซ์ของเหลวอังกษ มิลลิลิตร
20uk fl oz 568.26mL
21uk fl oz 596.67mL
22uk fl oz 625.09mL
23uk fl oz 653.50mL
24uk fl oz 681.91mL
25uk fl oz 710.33mL
26uk fl oz 738.74mL
27uk fl oz 767.15mL
28uk fl oz 795.57mL
29uk fl oz 823.98mL
30uk fl oz 852.39mL
31uk fl oz 880.80mL
32uk fl oz 909.22mL
33uk fl oz 937.63mL
34uk fl oz 966.04mL
35uk fl oz 994.46mL
36uk fl oz 1022.87mL
37uk fl oz 1051.28mL
38uk fl oz 1079.70mL
39uk fl oz 1108.11mL
ออนซ์ของเหลวอังกษ มิลลิลิตร
40uk fl oz 1136.52mL
41uk fl oz 1164.94mL
42uk fl oz 1193.35mL
43uk fl oz 1221.76mL
44uk fl oz 1250.17mL
45uk fl oz 1278.59mL
46uk fl oz 1307.00mL
47uk fl oz 1335.41mL
48uk fl oz 1363.83mL
49uk fl oz 1392.24mL
50uk fl oz 1420.65mL
51uk fl oz 1449.07mL
52uk fl oz 1477.48mL
53uk fl oz 1505.89mL
54uk fl oz 1534.31mL
55uk fl oz 1562.72mL
56uk fl oz 1591.13mL
57uk fl oz 1619.54mL
58uk fl oz 1647.96mL
59uk fl oz 1676.37mL
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา