การแปลง แกลลอน เป็น ลิตร

มีประเภทของ แกลลอน มากกว่าหนึ่งประเภท กรุณาใช้ตัวแปรที่เหมาะสมจากรายการด้านล่าง

  1. แกลลอนอเมริกา (ของเหลว) เป็น ลิตร

  2. แกลลอนอเมริกา (ของแห้ง) เป็น ลิตร

  3. แกลลอนอังกฤษ เป็น ลิตร

แกลลอน

แกลลอนมีหลายชนิดแตกต่างกัน ของเหลวอเมริกา ของแห้งแคนาดา และของแห้งสหราชอาณาจักร กรุณาเลือกตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ลิตร

หน่วยพื้นฐานของปริมาณในระบบเมตริก ลิตรน้ำน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม