การแปลง ออนซ์ของเหลวอเมริกา เป็น มิลลิลิตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

มิลลิลิตร เป็น ออนซ์ของเหลวอเมริกา (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

mL =
us fl oz
 
__________
 
 
0.033814
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

mL =
us fl oz
 
__________
 
 
0.033814

มิลลิลิตร

มาตรวัดของปริมาณเท่ากับหนึ่งร้อยส่วนของลิตร

 

ตาราง ออนซ์ของเหลวอเมริกา เป็น มิลลิลิตร

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ออนซ์ของเหลวอเมริกา มิลลิลิตร
0us fl oz 0.00mL
1us fl oz 29.57mL
2us fl oz 59.15mL
3us fl oz 88.72mL
4us fl oz 118.29mL
5us fl oz 147.87mL
6us fl oz 177.44mL
7us fl oz 207.01mL
8us fl oz 236.59mL
9us fl oz 266.16mL
10us fl oz 295.74mL
11us fl oz 325.31mL
12us fl oz 354.88mL
13us fl oz 384.46mL
14us fl oz 414.03mL
15us fl oz 443.60mL
16us fl oz 473.18mL
17us fl oz 502.75mL
18us fl oz 532.32mL
19us fl oz 561.90mL
ออนซ์ของเหลวอเมริกา มิลลิลิตร
20us fl oz 591.47mL
21us fl oz 621.04mL
22us fl oz 650.62mL
23us fl oz 680.19mL
24us fl oz 709.76mL
25us fl oz 739.34mL
26us fl oz 768.91mL
27us fl oz 798.49mL
28us fl oz 828.06mL
29us fl oz 857.63mL
30us fl oz 887.21mL
31us fl oz 916.78mL
32us fl oz 946.35mL
33us fl oz 975.93mL
34us fl oz 1005.50mL
35us fl oz 1035.07mL
36us fl oz 1064.65mL
37us fl oz 1094.22mL
38us fl oz 1123.79mL
39us fl oz 1153.37mL
ออนซ์ของเหลวอเมริกา มิลลิลิตร
40us fl oz 1182.94mL
41us fl oz 1212.51mL
42us fl oz 1242.09mL
43us fl oz 1271.66mL
44us fl oz 1301.24mL
45us fl oz 1330.81mL
46us fl oz 1360.38mL
47us fl oz 1389.96mL
48us fl oz 1419.53mL
49us fl oz 1449.10mL
50us fl oz 1478.68mL
51us fl oz 1508.25mL
52us fl oz 1537.82mL
53us fl oz 1567.40mL
54us fl oz 1596.97mL
55us fl oz 1626.54mL
56us fl oz 1656.12mL
57us fl oz 1685.69mL
58us fl oz 1715.26mL
59us fl oz 1744.84mL
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา