การแปลง แกลลอนอเมริกา (ของเหลว) เป็น บาร์เรลอเมริกา (น้ำมัน)

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

บาร์เรลอเมริกา (น้ำมัน) เป็น แกลลอนอเมริกา (ของเหลว) (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

US bbl oil =
US gal lqd * 0.023810
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

แกลลอนอเมริกา (ของเหลว)

มาตรวัดความจุของสหรัฐ (ของเหลว) เท่ากับ 4 quarts หรือ 3.785 ลิตร หมายเหตุนอกจากนี้ยังมีมาตรการที่แตกต่างกันของสหรัฐแกลลอนแกลลอนแห้งและสหราชอาณาจักร

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

US bbl oil =
US gal lqd * 0.023810
 
 
 

บาร์เรลอเมริกา (น้ำมัน)

หน่วยวัดของสหรัฐอเมริกาสำหรับน้ำมัน  ดูเพิ่มเติมสหรัฐบาร์เรลเหลว บาร์เรลรัฐบาลกลางสหรัฐ บาร์เรลน้ำมัน และสหราชอาณาจักรบาร์เรล

 

ตาราง แกลลอนอเมริกา (ของเหลว) เป็น บาร์เรลอเมริกา (น้ำมัน)

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
แกลลอนอเมริกา (ของเหลว) บาร์เรลอเมริกา (น้ำมัน)
0US gal lqd 0.00US bbl oil
1US gal lqd 0.02US bbl oil
2US gal lqd 0.05US bbl oil
3US gal lqd 0.07US bbl oil
4US gal lqd 0.10US bbl oil
5US gal lqd 0.12US bbl oil
6US gal lqd 0.14US bbl oil
7US gal lqd 0.17US bbl oil
8US gal lqd 0.19US bbl oil
9US gal lqd 0.21US bbl oil
10US gal lqd 0.24US bbl oil
11US gal lqd 0.26US bbl oil
12US gal lqd 0.29US bbl oil
13US gal lqd 0.31US bbl oil
14US gal lqd 0.33US bbl oil
15US gal lqd 0.36US bbl oil
16US gal lqd 0.38US bbl oil
17US gal lqd 0.40US bbl oil
18US gal lqd 0.43US bbl oil
19US gal lqd 0.45US bbl oil
แกลลอนอเมริกา (ของเหลว) บาร์เรลอเมริกา (น้ำมัน)
20US gal lqd 0.48US bbl oil
21US gal lqd 0.50US bbl oil
22US gal lqd 0.52US bbl oil
23US gal lqd 0.55US bbl oil
24US gal lqd 0.57US bbl oil
25US gal lqd 0.60US bbl oil
26US gal lqd 0.62US bbl oil
27US gal lqd 0.64US bbl oil
28US gal lqd 0.67US bbl oil
29US gal lqd 0.69US bbl oil
30US gal lqd 0.71US bbl oil
31US gal lqd 0.74US bbl oil
32US gal lqd 0.76US bbl oil
33US gal lqd 0.79US bbl oil
34US gal lqd 0.81US bbl oil
35US gal lqd 0.83US bbl oil
36US gal lqd 0.86US bbl oil
37US gal lqd 0.88US bbl oil
38US gal lqd 0.90US bbl oil
39US gal lqd 0.93US bbl oil
แกลลอนอเมริกา (ของเหลว) บาร์เรลอเมริกา (น้ำมัน)
40US gal lqd 0.95US bbl oil
41US gal lqd 0.98US bbl oil
42US gal lqd 1.00US bbl oil
43US gal lqd 1.02US bbl oil
44US gal lqd 1.05US bbl oil
45US gal lqd 1.07US bbl oil
46US gal lqd 1.10US bbl oil
47US gal lqd 1.12US bbl oil
48US gal lqd 1.14US bbl oil
49US gal lqd 1.17US bbl oil
50US gal lqd 1.19US bbl oil
51US gal lqd 1.21US bbl oil
52US gal lqd 1.24US bbl oil
53US gal lqd 1.26US bbl oil
54US gal lqd 1.29US bbl oil
55US gal lqd 1.31US bbl oil
56US gal lqd 1.33US bbl oil
57US gal lqd 1.36US bbl oil
58US gal lqd 1.38US bbl oil
59US gal lqd 1.40US bbl oil
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา