การแปลง สโตน เป็น กิโลกรัม

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

กิโลกรัม เป็น สโตน (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

kg =
st
 
_______
 
 
0.15747
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: สโตน
ข้อมูลเพิ่มเติม: กิโลกรัม

สโตน

สโตนเป็นหน่วยความยาวที่เท่ากับ 14 ปอนด์ระบบระบบอะวัวดูปัวส์ (หรือ ปอนด์นานาชาติ) ในทางกลับกัน ก็จะทำให้สโตนเทียบเท่ากับ 6.35029 กก.

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

kg =
st
 
_______
 
 
0.15747

กิโลกรัม

กิโลกรัมเป็นหน่วยพื้นฐานในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (International System of Units หรือ SI) และเป็นที่ยอมรับในการใช้ในแต่ละวัน เนื่องจากเป็นหน่วยวัดน้ำหนัก (แรงโน้มถ่วงที่ใช้กับวัตถุที่กำหนด)

กิโลกรัมเกือบจะเทียบเท่ากับมวลของน้ำหนึ่งลิตร

 

ตาราง สโตน เป็น กิโลกรัม

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
สโตน กิโลกรัม
0st 0.00kg
1st 6.35kg
2st 12.70kg
3st 19.05kg
4st 25.40kg
5st 31.75kg
6st 38.10kg
7st 44.45kg
8st 50.80kg
9st 57.15kg
10st 63.50kg
11st 69.85kg
12st 76.20kg
13st 82.55kg
14st 88.90kg
15st 95.25kg
16st 101.60kg
17st 107.95kg
18st 114.31kg
19st 120.66kg
สโตน กิโลกรัม
20st 127.01kg
21st 133.36kg
22st 139.71kg
23st 146.06kg
24st 152.41kg
25st 158.76kg
26st 165.11kg
27st 171.46kg
28st 177.81kg
29st 184.16kg
30st 190.51kg
31st 196.86kg
32st 203.21kg
33st 209.56kg
34st 215.91kg
35st 222.26kg
36st 228.61kg
37st 234.96kg
38st 241.31kg
39st 247.66kg
สโตน กิโลกรัม
40st 254.01kg
41st 260.36kg
42st 266.71kg
43st 273.06kg
44st 279.41kg
45st 285.76kg
46st 292.11kg
47st 298.46kg
48st 304.81kg
49st 311.16kg
50st 317.51kg
51st 323.86kg
52st 330.22kg
53st 336.57kg
54st 342.92kg
55st 349.27kg
56st 355.62kg
57st 361.97kg
58st 368.32kg
59st 374.67kg
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา