การแปลง กิโลกรัม

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

กิโลกรัม

 • กก.
 • กิโล (ไม่เป็นทางการ)
 • หน่วยของ:

  • มวล
  • น้ำหนัก (ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์)

  ใช้ทั่วโลก:

  • ทั่วโลก

  คำจำกัดความ:

  กิโลกรัมเป็นหน่วยพื้นฐานในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (International System of Units หรือ SI) และเป็นที่ยอมรับในการใช้ในแต่ละวัน เนื่องจากเป็นหน่วยวัดน้ำหนัก (แรงโน้มถ่วงที่ใช้กับวัตถุที่กำหนด)

  กิโลกรัมเกือบจะเทียบเท่ากับมวลของน้ำหนึ่งลิตร

  คำจำกัดความ:

  กก ถูกกำหนดให้เทียบเท่าหน่วยมวลของแท่นกิโลกรัมต้นแบบระหว่างประเทศ (International Prototype of the Kilogram หรือ IPK) ซึ่งเป็นบล็อกแพลทินัมอิริเดียมอัลลอยที่ผลิตขึ้นในปี ค.ศ. 1889 และเก็บไว้ในสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (International Bureau of Weights and Measures หรือ BIPM) ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน Sèvres  ประเทศฝรั่งเศส 

  เป็นหน่วย SI หน่วยเดียวที่กำหนดดวยวัตถุทางกายภาพมากกว่าสินทรัพย์ทางกายภาพพื้นฐานที่สามารถผลิตขึ้นใ

  ที่มา:

  สำหรับช่วงเวลาของความเศร้าโสก (ยังใช้เป็นมาตรการอ้างอิงสำหรับโลหะ) จะใช้เพื่อกำหนดหนึ่งพันกรัม จนกระทั้งถูกทดแทนด้วยกิโลเมตรในปี ค.ศ. 1799

  ในปี ค.ศ. 1975 ระบบมาตรวัดเมตริกจะใช้เริ่มต้นในประเทศฝรั่งเศส และกรัมถูกนิยามเป็น "น้ำหนักสัมบูรณ์ของปริมาณน้ำบริสุทธ์เทียบเท่ากับลูกบาศก์หนึ่งพันเมตร และที่อุณหภูมิของน้ำแข็งที่หลอมละลาย"

  กิโลกรัม (มาจากคำว่า chilioi [หนึ่งพัน] และ gramma [น้ำหนักเล็กน้อย] ในภาษากรีก) เป็นชื่อที่ใช้เป็นหน่วยวัดมวลสำหรับปริมาณที่มากกว่าในการซื้อขายในเชิงปฏิบัติมากกว่า ทั้งยังมาใช้เป็นหน่วยพื้นฐานของหน่วยมวลในระบบมาตรวัดเมตริกทั้งหมด

  หน่วยวัดระหว่างประเทศ (International (SI) System of Units) ได้ตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1960 ซึ่งใช้กิโลกรัมเป็นหน่วยมวลพื้นฐาน และเกือบทุกประเทศบนโลกได้นำไปใช้ด้วย (อาจมีข้อยกเว้นพอสมควร เช่น สหรัฐอเมริกา)

  การอ้างอิงโดยทั่วไป:

  • กิโลกรัมเป็นน้ำหนักโดยประมาณของขวดน้ำหนักหนึ่งลิตร
  • โดยทั่วไปน้ำตาลจะขายด้วยมาตรวัดหนึ่งกิโลกรัม
  • ลูกบาสเก็ตบอลตัวอย่างมีน้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัม

  การใช้เนื้อหา:

  กิโลกรัมใช้ทั่วโลกในแต่ละวันในฐานะเป็นหน่วยวัดสำหรับปริมาตรและน้ำหนัก

  ทั้งยังเป็นหน่วยพื้นฐานของปริมาตรสำหรับระบบการวัด m.k.s. ทั้งหมด ซึ่งเมตร กิโลกรัมและวินาทีที่ใช้สัมพันธ์กับสิ่งอื่น ๆ เพื่อให้สามารถนิยามแนวความคิดอื่น ๆ ได้ เช่น แรงนิวตัน และปาสคาลที่ใช้สำหรับวัดความดัน

  หน่วยประกอบ:

  หลากหลาย: