การแปลง กิโลกรัม เป็น ตันเมตริก (หรือ ตัน)

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ตันเมตริก (หรือ ตัน) เป็น กิโลกรัม (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

t =
kg
 
______
 
 
1000.0
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: กิโลกรัม

กิโลกรัม

กก ถูกกำหนดให้เทียบเท่าหน่วยมวลของแท่นกิโลกรัมต้นแบบระหว่างประเทศ (International Prototype of the Kilogram หรือ IPK) ซึ่งเป็นบล็อกแพลทินัมอิริเดียมอัลลอยที่ผลิตขึ้นในปี ค.ศ. 1889 และเก็บไว้ในสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (International Bureau of Weights and Measures หรือ BIPM) ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน Sèvres  ประเทศฝรั่งเศส 

เป็นหน่วย SI หน่วยเดียวที่กำหนดดวยวัตถุทางกายภาพมากกว่าสินทรัพย์ทางกายภาพพื้นฐานที่สามารถผลิตขึ้นใ

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

t =
kg
 
______
 
 
1000.0

 

ตาราง กิโลกรัม เป็น ตันเมตริก (หรือ ตัน)

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
กิโลกรัม ตันเมตริก (หรือ ตัน)
0kg 0.00t
1kg 0.00t
2kg 0.00t
3kg 0.00t
4kg 0.00t
5kg 0.01t
6kg 0.01t
7kg 0.01t
8kg 0.01t
9kg 0.01t
10kg 0.01t
11kg 0.01t
12kg 0.01t
13kg 0.01t
14kg 0.01t
15kg 0.01t
16kg 0.02t
17kg 0.02t
18kg 0.02t
19kg 0.02t
กิโลกรัม ตันเมตริก (หรือ ตัน)
20kg 0.02t
21kg 0.02t
22kg 0.02t
23kg 0.02t
24kg 0.02t
25kg 0.03t
26kg 0.03t
27kg 0.03t
28kg 0.03t
29kg 0.03t
30kg 0.03t
31kg 0.03t
32kg 0.03t
33kg 0.03t
34kg 0.03t
35kg 0.04t
36kg 0.04t
37kg 0.04t
38kg 0.04t
39kg 0.04t
กิโลกรัม ตันเมตริก (หรือ ตัน)
40kg 0.04t
41kg 0.04t
42kg 0.04t
43kg 0.04t
44kg 0.04t
45kg 0.04t
46kg 0.05t
47kg 0.05t
48kg 0.05t
49kg 0.05t
50kg 0.05t
51kg 0.05t
52kg 0.05t
53kg 0.05t
54kg 0.05t
55kg 0.06t
56kg 0.06t
57kg 0.06t
58kg 0.06t
59kg 0.06t
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา