การแปลง ตันเมตริก (หรือ ตัน) เป็น กิโลกรัม

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

กิโลกรัม เป็น ตันเมตริก (หรือ ตัน) (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

kg =
t
 
_________
 
 
0.0010000
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: กิโลกรัม

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

kg =
t
 
_________
 
 
0.0010000

กิโลกรัม

กิโลกรัมเป็นหน่วยพื้นฐานในระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (International System of Units หรือ SI) และเป็นที่ยอมรับในการใช้ในแต่ละวัน เนื่องจากเป็นหน่วยวัดน้ำหนัก (แรงโน้มถ่วงที่ใช้กับวัตถุที่กำหนด)

กิโลกรัมเกือบจะเทียบเท่ากับมวลของน้ำหนึ่งลิตร

 

ตาราง ตันเมตริก (หรือ ตัน) เป็น กิโลกรัม

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ตันเมตริก (หรือ ตัน) กิโลกรัม
0t 0.00kg
1t 1000.00kg
2t 2000.00kg
3t 3000.00kg
4t 4000.00kg
5t 5000.00kg
6t 6000.00kg
7t 7000.00kg
8t 8000.00kg
9t 9000.00kg
10t 10000.00kg
11t 11000.00kg
12t 12000.00kg
13t 13000.00kg
14t 14000.00kg
15t 15000.00kg
16t 16000.00kg
17t 17000.00kg
18t 18000.00kg
19t 19000.00kg
ตันเมตริก (หรือ ตัน) กิโลกรัม
20t 20000.00kg
21t 21000.00kg
22t 22000.00kg
23t 23000.00kg
24t 24000.00kg
25t 25000.00kg
26t 26000.00kg
27t 27000.00kg
28t 28000.00kg
29t 29000.00kg
30t 30000.00kg
31t 31000.00kg
32t 32000.00kg
33t 33000.00kg
34t 34000.00kg
35t 35000.00kg
36t 36000.00kg
37t 37000.00kg
38t 38000.00kg
39t 39000.00kg
ตันเมตริก (หรือ ตัน) กิโลกรัม
40t 40000.00kg
41t 41000.00kg
42t 42000.00kg
43t 43000.00kg
44t 44000.00kg
45t 45000.00kg
46t 46000.00kg
47t 47000.00kg
48t 48000.00kg
49t 49000.00kg
50t 50000.00kg
51t 51000.00kg
52t 52000.00kg
53t 53000.00kg
54t 54000.00kg
55t 55000.00kg
56t 56000.00kg
57t 57000.00kg
58t 58000.00kg
59t 59000.00kg
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา