การแปลง กิโลกรัม เป็น ตัน

เลือกหน่วยที่คุณต้องการแปลงเป็น

มีมากกว่าหนึ่งประเภทของตัน

มีประเภทของตันที่พบบ่อย 3 ประเภท คือ ตันเมตริก (ตัน), ตันยาว และ ตันสั้น.

ตันเมตริก หรือเขียนเป็น ตันเมตริกต่อเมตร ซึ่งเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม หรือประมาณ 2,204.62 ปอนด์ ตันเมตริกได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศที่ได้นำระบบเมตริกมาใช้ในการวัด มันถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เช่น การเกษตร การผลิต และการขนส่ง เนื่องจากความสะดวกในการแปลงหน่วยและความสอดคล้องในการคำนวณ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้ที่นี่: ตันเมตริก

ตันยาว (หรือรู้จักกันในนามของ ตันระบบอิมพีเรียล) เป็นหน่วยวัดน้ำหนักที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ มีค่าเท่ากับ 2,240 ปอนด์หรือ 1,016 กิโลกรัม ตันยาวใช้ในการค้าขายและการส่งออกสินค้าที่ขนส่งโดยทะเล ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้ที่นี่: โลงตัน (ตันอังกฤษ).

ตันสั้นใช้กันโดยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและมีค่าเท่ากับ 2,000 ปอนด์ หน่วยวัดนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เช่น การขนส่ง ก่อสร้าง และเกษตรกรรม ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่: โทนสั้น (โทนอเมริกัน)

มีมากกว่าหนึ่งประเภทของตัน

มีประเภทของตันที่พบบ่อย 3 ประเภท คือ ตันเมตริก (ตัน), ตันยาว และ ตันสั้น.

ตันเมตริก หรือเขียนเป็น ตันเมตริกต่อเมตร ซึ่งเท่ากับ 1,000 กิโลกรัม หรือประมาณ 2,204.62 ปอนด์ ตันเมตริกได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายในประเทศที่ได้นำระบบเมตริกมาใช้ในการวัด มันถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เช่น การเกษตร การผลิต และการขนส่ง เนื่องจากความสะดวกในการแปลงหน่วยและความสอดคล้องในการคำนวณ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้ที่นี่: ตันเมตริก

ตันยาว (หรือรู้จักกันในนามของ ตันระบบอิมพีเรียล) เป็นหน่วยวัดน้ำหนักที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ มีค่าเท่ากับ 2,240 ปอนด์หรือ 1,016 กิโลกรัม ตันยาวใช้ในการค้าขายและการส่งออกสินค้าที่ขนส่งโดยทะเล ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้ที่นี่: โลงตัน (ตันอังกฤษ).

ตันสั้นใช้กันโดยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาและมีค่าเท่ากับ 2,000 ปอนด์ หน่วยวัดนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม เช่น การขนส่ง ก่อสร้าง และเกษตรกรรม ข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่: โทนสั้น (โทนอเมริกัน)

 

ลิงก์ยอดนิยม