การแปลง กิโลกรัม เป็น มิลลิกรัม

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

มิลลิกรัม เป็น กิโลกรัม (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

mg =
kg
 
____________
 
 
0.0000010000
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: กิโลกรัม

กิโลกรัม

กก ถูกกำหนดให้เทียบเท่าหน่วยมวลของแท่นกิโลกรัมต้นแบบระหว่างประเทศ (International Prototype of the Kilogram หรือ IPK) ซึ่งเป็นบล็อกแพลทินัมอิริเดียมอัลลอยที่ผลิตขึ้นในปี ค.ศ. 1889 และเก็บไว้ในสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (International Bureau of Weights and Measures หรือ BIPM) ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน Sèvres  ประเทศฝรั่งเศส 

เป็นหน่วย SI หน่วยเดียวที่กำหนดดวยวัตถุทางกายภาพมากกว่าสินทรัพย์ทางกายภาพพื้นฐานที่สามารถผลิตขึ้นใ

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

mg =
kg
 
____________
 
 
0.0000010000

 

ตาราง กิโลกรัม เป็น มิลลิกรัม

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
กิโลกรัม มิลลิกรัม
0kg 0.00mg
1kg 1000000.00mg
2kg 2000000.00mg
3kg 3000000.00mg
4kg 4000000.00mg
5kg 5000000.00mg
6kg 6000000.00mg
7kg 7000000.00mg
8kg 8000000.00mg
9kg 9000000.00mg
10kg 10000000.00mg
11kg 11000000.00mg
12kg 12000000.00mg
13kg 13000000.00mg
14kg 14000000.00mg
15kg 15000000.00mg
16kg 16000000.00mg
17kg 17000000.00mg
18kg 18000000.00mg
19kg 19000000.00mg
กิโลกรัม มิลลิกรัม
20kg 20000000.00mg
21kg 21000000.00mg
22kg 22000000.00mg
23kg 23000000.00mg
24kg 24000000.00mg
25kg 25000000.00mg
26kg 26000000.00mg
27kg 27000000.00mg
28kg 28000000.00mg
29kg 29000000.00mg
30kg 30000000.00mg
31kg 31000000.00mg
32kg 32000000.00mg
33kg 33000000.00mg
34kg 34000000.00mg
35kg 35000000.00mg
36kg 36000000.00mg
37kg 37000000.00mg
38kg 38000000.00mg
39kg 39000000.00mg
กิโลกรัม มิลลิกรัม
40kg 40000000.00mg
41kg 41000000.00mg
42kg 42000000.00mg
43kg 43000000.00mg
44kg 44000000.00mg
45kg 45000000.00mg
46kg 46000000.00mg
47kg 47000000.00mg
48kg 48000000.00mg
49kg 49000000.00mg
50kg 50000000.00mg
51kg 51000000.00mg
52kg 52000000.00mg
53kg 53000000.00mg
54kg 54000000.00mg
55kg 55000000.00mg
56kg 56000000.00mg
57kg 57000000.00mg
58kg 58000000.00mg
59kg 59000000.00mg
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา