การแปลง กิโลกรัม เป็น กรัม

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

กรัม เป็น กิโลกรัม (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

g =
kg
 
_________
 
 
0.0010000
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: กิโลกรัม

กิโลกรัม

กก ถูกกำหนดให้เทียบเท่าหน่วยมวลของแท่นกิโลกรัมต้นแบบระหว่างประเทศ (International Prototype of the Kilogram หรือ IPK) ซึ่งเป็นบล็อกแพลทินัมอิริเดียมอัลลอยที่ผลิตขึ้นในปี ค.ศ. 1889 และเก็บไว้ในสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (International Bureau of Weights and Measures หรือ BIPM) ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน Sèvres  ประเทศฝรั่งเศส 

เป็นหน่วย SI หน่วยเดียวที่กำหนดดวยวัตถุทางกายภาพมากกว่าสินทรัพย์ทางกายภาพพื้นฐานที่สามารถผลิตขึ้นใ

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

g =
kg
 
_________
 
 
0.0010000

กรัม

มาตรวัดหน่วยของน้ำหนักเท่ากับหนึ่งพันกิโลกรัม

 

ตาราง กิโลกรัม เป็น กรัม

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
กิโลกรัม กรัม
0kg 0.00g
1kg 1000.00g
2kg 2000.00g
3kg 3000.00g
4kg 4000.00g
5kg 5000.00g
6kg 6000.00g
7kg 7000.00g
8kg 8000.00g
9kg 9000.00g
10kg 10000.00g
11kg 11000.00g
12kg 12000.00g
13kg 13000.00g
14kg 14000.00g
15kg 15000.00g
16kg 16000.00g
17kg 17000.00g
18kg 18000.00g
19kg 19000.00g
กิโลกรัม กรัม
20kg 20000.00g
21kg 21000.00g
22kg 22000.00g
23kg 23000.00g
24kg 24000.00g
25kg 25000.00g
26kg 26000.00g
27kg 27000.00g
28kg 28000.00g
29kg 29000.00g
30kg 30000.00g
31kg 31000.00g
32kg 32000.00g
33kg 33000.00g
34kg 34000.00g
35kg 35000.00g
36kg 36000.00g
37kg 37000.00g
38kg 38000.00g
39kg 39000.00g
กิโลกรัม กรัม
40kg 40000.00g
41kg 41000.00g
42kg 42000.00g
43kg 43000.00g
44kg 44000.00g
45kg 45000.00g
46kg 46000.00g
47kg 47000.00g
48kg 48000.00g
49kg 49000.00g
50kg 50000.00g
51kg 51000.00g
52kg 52000.00g
53kg 53000.00g
54kg 54000.00g
55kg 55000.00g
56kg 56000.00g
57kg 57000.00g
58kg 58000.00g
59kg 59000.00g
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา