การแปลง ทรอยออนซ์

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ทรอยออนซ์

หน่วยของน้ำหนักเภสัชกรเท่ากับ 480 เกรน หรือ 1/12 ของปอนด์ทรอย