การแปลง ปอนด์

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ปอนด์

 • lb
 • lbm (ปอนด์สำหรับมวล – วิทยาศาสตร์)
 • หน่วยของ:

  • มวล
  • น้ำหนัก (ไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์)

  ใช้ทั่วโลก:

  • อังกฤษ, อเมริกา, ออสเตรเลีย, แคนาดา, นิวซีแลนด์ ฯลฯ

  คำจำกัดความ:

  ปอนด์เป็นหน่วยวัดมวลที่ใช้ในระบบอิมพีเรียล และเป็นที่ยอมรับในการใช้ในแต่ละวัน เนื่องจากเป็นหน่วยวัดน้ำหนัก (แรงโน้มถ่วงที่ใช้กับวัตถุที่กำหนด)

  คำจำกัดความ:

  ปอนด์อิมพีเรียล (อะวัวดูปัวส์ หรือนานาชาติ) ได้กำหนดอย่างเป็นทางการว่ามี 453.59237 กรัม

  ที่มา:

  ชื่อของ ปอนด์ ดัดแปลงมาจาก Libra Pondo ซึ่งเป็นวลีของภาษาละติน หรือน้ำหนักปอนด์  ซึ่งเป็นตราชั่งของโรมัน (ดังนั้นจึงมีสัญลักษณ์เป็น lb) มีน้ำหนักประมาณ กรัม

  ประวัติศาสตร์ของปอนด์โดยตลอด (หรือการแปลท้องถิ่นของปอนด์) จะใช้เพื่อในการวัดน้ำหนักในส่วนต่าง ๆ ที่แตกต่างกันของโลก รวมไปถึงสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมันนี สแกนดิเนิวียและรัสเซีย แม้ว่ามวลที่ชัดเจนจะถูกกำหนดเป็นปอนด์ แต่ก็มีแตกต่างกันตามระบบถึงพระบบ โดยคร่าว ๆ ระบบจะมีความคล้ายคลึงกัน ตามปกติจะอยู่ระหว่าง 350 ถึง 560 กรัมในระบบเมตริก

  ระบบที่แตกต่างกันอย่างหลายหล่างของสหราชอาณาจักร จะใช้ปอนด์อยู่ด้วย แม้ว่าปอนด์ในระบบอะวัวดูปัวส์ (นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นปอนด์สำหรับขนแกะ) จะเป็นที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากที่สุดและอยู่มาอย่างยาวนาน (โดยย่อเป็น lb av หรือ lb avdp) ความหลากหลายอย่างหนึ่งที่ใช้กันจนมาถึงทุกวันนี้คือ ปอนด์ในระบบชั่งน้ำหนักทรอย (ประมาณ 373 ก) ส่วนใหญ่จะใช้วัดน้ำหนักมวลสำหรับโลหะที่แม่นยำ

  พระราชบัญญัติมาตราขั่งตวงวัดของสหราชอาณาจักร ค.ศ.1878 (The UK Weights and Measures Act of 1878) ได้กำหนดปอนด์ในระบบอิมพีเรียลสำหรับหน่วยเมตริกเป็นครั้งแรก (1lb = 453.59265 ก) และในปี ค.ศ. 1893 คำสั่ง Mendenhall Order ได้กำหนดปอนด์สหรัฐอเมริกาด้วยการกำหนดให้ กิโลกรัม เทียบเท่า 2.20462 ปอนด์

  สหรับอเมริกาและประเทศอื่น ๆ ในเครือจักรภพแห่งประชาชาติสหราชอาณาจักร ต่างก็เห็นชอบร่วมกันในคำจำกัดความของปอนด์ (และ หลา) ซึ่งได้นำไปใช้ในปี ค.ศ. 1959 (สหราชอาณาจักร ค.ศ. 1964)

  การอ้างอิงโดยทั่วไป:

  • สำหรับประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักนั้น หน่วยของการบอกน้ำหนักจะแสดงเป็นสโตนและปอนด์ ถึงกระนั้นก็ตามในประเทศสหรัฐอเมริกากลับแสดงหน่วยบอกน้ำหนักเป็นปอนด์เพียงอย่างเดียว
  • ในสหราชอาณาจักรและประเทศไอร์แลนด์ โดยทั่วไปอาหารจะขายเป็นปอนด์ก่อนหน้าที่มีการนำระบบเมตริกมาใช้ในการขายที่มีจำนวนเทียบเท่ากับระบบมาตรฐานอิมพีเรียลเดิม เช่น เนยแข็ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะขายเป็น 454กรัม (1ปอนด์) แพ็ก
  • แองเกลอร์จะใช้บ่อยในการแสดงขนาดของปลาที่จับได้ในแง่ของปอนด์และออนซ์
  • ไชล็อก (Shylock) ซึ่งเป็นตัวละครของเชกสเปียร์ได้ถามคำถามที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับ "ปอนด์ของเนื้อสด" เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยสำหรับการยืมเงิน

  การใช้เนื้อหา:

  การนำไปใช้ทางวิทยาศาสตร์ จะใช้ ปอนด์ เพื่ออธิบายหน่วยมวล ในขณะที่ปัจจุบันนี้เราจะเป็นปอนด์เป็นหนวยวัดน้ำหนัก แม้ว่าจะมีการยอมรับระบบระบบเมตริกเป็นหน่วยวัดน้ำหนักและการวัด แต่ ปอนด์ ก็ยังคงใช้ในประเทศที่พูดภาษาอังกฤษ

  ตามประวัติศาสตร์แล้ว ปอนด์เคยมีความหมายในการบรรยายน้ำหนักของในการยิงหรือปืนใหญ่ของอาวุธ และตัวอาวุธเองมาเป็นชื่อตามอาวุธที่พวกเขาต้องการยิง เช่น 32 ปอนด์

  ในสหราชอาณาจักรและอเมริกา ปอนด์ยังใช้เป็นช่วยแสดงความดัน เป็นปอนด์ต่อตารางนิ้ว (p.s.i.) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ

  หน่วยประกอบ:

  • สิบหก ออนซ์ เป็นหนึ่งปอนด์ แม้ว่าตามประวัติศาสตร์แล้ว (และเป็นทางการ) กำหนดให้ปอนด์ (หน่วยมวล) ประกอบด้วย เกรน (gr) (ระบบชั่งน้ำหนักทรอย) จนกระทั่งมีการนำมาตรฐานระหว่างประเทศที่เห็นชอบร่วมกันมาใช้งานในปี ค.ศ. 1959

  หลากหลาย: