การแปลง กิโลกรัม เป็น ทรอยออนซ์

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ทรอยออนซ์ เป็น กิโลกรัม (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

t oz =
kg * 32.151
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: กิโลกรัม

กิโลกรัม

กก ถูกกำหนดให้เทียบเท่าหน่วยมวลของแท่นกิโลกรัมต้นแบบระหว่างประเทศ (International Prototype of the Kilogram หรือ IPK) ซึ่งเป็นบล็อกแพลทินัมอิริเดียมอัลลอยที่ผลิตขึ้นในปี ค.ศ. 1889 และเก็บไว้ในสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (International Bureau of Weights and Measures หรือ BIPM) ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน Sèvres  ประเทศฝรั่งเศส 

เป็นหน่วย SI หน่วยเดียวที่กำหนดดวยวัตถุทางกายภาพมากกว่าสินทรัพย์ทางกายภาพพื้นฐานที่สามารถผลิตขึ้นใ

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

t oz =
kg * 32.151
 
 
 

ทรอยออนซ์

หน่วยของน้ำหนักเภสัชกรเท่ากับ 480 เกรน หรือ 1/12 ของปอนด์ทรอย

 

ตาราง กิโลกรัม เป็น ทรอยออนซ์

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
กิโลกรัม ทรอยออนซ์
0kg 0.00t oz
1kg 32.15t oz
2kg 64.30t oz
3kg 96.45t oz
4kg 128.60t oz
5kg 160.75t oz
6kg 192.90t oz
7kg 225.06t oz
8kg 257.21t oz
9kg 289.36t oz
10kg 321.51t oz
11kg 353.66t oz
12kg 385.81t oz
13kg 417.96t oz
14kg 450.11t oz
15kg 482.26t oz
16kg 514.41t oz
17kg 546.56t oz
18kg 578.71t oz
19kg 610.86t oz
กิโลกรัม ทรอยออนซ์
20kg 643.01t oz
21kg 675.17t oz
22kg 707.32t oz
23kg 739.47t oz
24kg 771.62t oz
25kg 803.77t oz
26kg 835.92t oz
27kg 868.07t oz
28kg 900.22t oz
29kg 932.37t oz
30kg 964.52t oz
31kg 996.67t oz
32kg 1028.82t oz
33kg 1060.97t oz
34kg 1093.13t oz
35kg 1125.28t oz
36kg 1157.43t oz
37kg 1189.58t oz
38kg 1221.73t oz
39kg 1253.88t oz
กิโลกรัม ทรอยออนซ์
40kg 1286.03t oz
41kg 1318.18t oz
42kg 1350.33t oz
43kg 1382.48t oz
44kg 1414.63t oz
45kg 1446.78t oz
46kg 1478.93t oz
47kg 1511.09t oz
48kg 1543.24t oz
49kg 1575.39t oz
50kg 1607.54t oz
51kg 1639.69t oz
52kg 1671.84t oz
53kg 1703.99t oz
54kg 1736.14t oz
55kg 1768.29t oz
56kg 1800.44t oz
57kg 1832.59t oz
58kg 1864.74t oz
59kg 1896.89t oz
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา