การแปลง กิโลกรัม เป็น ออนซ์

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ออนซ์ เป็น กิโลกรัม (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

oz =
kg * 35.274
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: กิโลกรัม

กิโลกรัม

กก ถูกกำหนดให้เทียบเท่าหน่วยมวลของแท่นกิโลกรัมต้นแบบระหว่างประเทศ (International Prototype of the Kilogram หรือ IPK) ซึ่งเป็นบล็อกแพลทินัมอิริเดียมอัลลอยที่ผลิตขึ้นในปี ค.ศ. 1889 และเก็บไว้ในสำนักงานชั่งตวงวัดระหว่างประเทศ (International Bureau of Weights and Measures หรือ BIPM) ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชน Sèvres  ประเทศฝรั่งเศส 

เป็นหน่วย SI หน่วยเดียวที่กำหนดดวยวัตถุทางกายภาพมากกว่าสินทรัพย์ทางกายภาพพื้นฐานที่สามารถผลิตขึ้นใ

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

oz =
kg * 35.274
 
 
 

ออนซ์

การวัดพื้นที่เท่ากับความยาวมิลลิเมตรความกว้างหนึ่งโดยหนึ่งมิลลิเมตร

 

ตาราง กิโลกรัม เป็น ออนซ์

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
กิโลกรัม ออนซ์
0kg 0.00oz
1kg 35.27oz
2kg 70.55oz
3kg 105.82oz
4kg 141.10oz
5kg 176.37oz
6kg 211.64oz
7kg 246.92oz
8kg 282.19oz
9kg 317.47oz
10kg 352.74oz
11kg 388.01oz
12kg 423.29oz
13kg 458.56oz
14kg 493.84oz
15kg 529.11oz
16kg 564.38oz
17kg 599.66oz
18kg 634.93oz
19kg 670.21oz
กิโลกรัม ออนซ์
20kg 705.48oz
21kg 740.75oz
22kg 776.03oz
23kg 811.30oz
24kg 846.58oz
25kg 881.85oz
26kg 917.12oz
27kg 952.40oz
28kg 987.67oz
29kg 1022.94oz
30kg 1058.22oz
31kg 1093.49oz
32kg 1128.77oz
33kg 1164.04oz
34kg 1199.31oz
35kg 1234.59oz
36kg 1269.86oz
37kg 1305.14oz
38kg 1340.41oz
39kg 1375.68oz
กิโลกรัม ออนซ์
40kg 1410.96oz
41kg 1446.23oz
42kg 1481.51oz
43kg 1516.78oz
44kg 1552.05oz
45kg 1587.33oz
46kg 1622.60oz
47kg 1657.88oz
48kg 1693.15oz
49kg 1728.42oz
50kg 1763.70oz
51kg 1798.97oz
52kg 1834.25oz
53kg 1869.52oz
54kg 1904.79oz
55kg 1940.07oz
56kg 1975.34oz
57kg 2010.62oz
58kg 2045.89oz
59kg 2081.16oz
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา