การแปลง ลูกบาศก์ฟุต เป็น ลูกบาศก์หลา

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ลูกบาศก์หลา เป็น ลูกบาศก์ฟุต (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

yd³ =
ft³ * 0.037037
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: ลูกบาศก์ฟุต

ลูกบาศก์ฟุต

การวัดลูกบาศก์ เป็นการวัดตามแนวเส้นตรงแบบสามมิติ ดังนั้นลูกบาศก์ฟุตจะกำหนดเป็นปริมาณของลูกบาศก์ที่มีด้านมีความยาว 1 ฟุต

คำจำกัดความตามระบบเมตริก ลูกบาศก์ฟุต คือ ลูกบาศก็ที่มีด้านยาว 0.3048 เมตร อนึ่ง หนึ่งลูกบาศก์ฟุตจะเทียบเท่ากับ 0.02831685 ลูกบาศก์เมตรโดยประมาณ หรือ 28.3169 ลิตร

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

yd³ =
ft³ * 0.037037
 
 
 

 

ตาราง ลูกบาศก์ฟุต เป็น ลูกบาศก์หลา

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ลูกบาศก์ฟุต ลูกบาศก์หลา
0ft³ 0.00yd³
1ft³ 0.04yd³
2ft³ 0.07yd³
3ft³ 0.11yd³
4ft³ 0.15yd³
5ft³ 0.19yd³
6ft³ 0.22yd³
7ft³ 0.26yd³
8ft³ 0.30yd³
9ft³ 0.33yd³
10ft³ 0.37yd³
11ft³ 0.41yd³
12ft³ 0.44yd³
13ft³ 0.48yd³
14ft³ 0.52yd³
15ft³ 0.56yd³
16ft³ 0.59yd³
17ft³ 0.63yd³
18ft³ 0.67yd³
19ft³ 0.70yd³
ลูกบาศก์ฟุต ลูกบาศก์หลา
20ft³ 0.74yd³
21ft³ 0.78yd³
22ft³ 0.81yd³
23ft³ 0.85yd³
24ft³ 0.89yd³
25ft³ 0.93yd³
26ft³ 0.96yd³
27ft³ 1.00yd³
28ft³ 1.04yd³
29ft³ 1.07yd³
30ft³ 1.11yd³
31ft³ 1.15yd³
32ft³ 1.19yd³
33ft³ 1.22yd³
34ft³ 1.26yd³
35ft³ 1.30yd³
36ft³ 1.33yd³
37ft³ 1.37yd³
38ft³ 1.41yd³
39ft³ 1.44yd³
ลูกบาศก์ฟุต ลูกบาศก์หลา
40ft³ 1.48yd³
41ft³ 1.52yd³
42ft³ 1.56yd³
43ft³ 1.59yd³
44ft³ 1.63yd³
45ft³ 1.67yd³
46ft³ 1.70yd³
47ft³ 1.74yd³
48ft³ 1.78yd³
49ft³ 1.81yd³
50ft³ 1.85yd³
51ft³ 1.89yd³
52ft³ 1.93yd³
53ft³ 1.96yd³
54ft³ 2.00yd³
55ft³ 2.04yd³
56ft³ 2.07yd³
57ft³ 2.11yd³
58ft³ 2.15yd³
59ft³ 2.19yd³
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา