การแปลง ลูกบาศก์ฟุต เป็น แกลลอนอังกฤษ

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

แกลลอนอังกฤษ เป็น ลูกบาศก์ฟุต (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

UK gal =
ft³ * 6.2288
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: ลูกบาศก์ฟุต
ข้อมูลเพิ่มเติม: แกลลอนอังกฤษ

ลูกบาศก์ฟุต

การวัดลูกบาศก์ เป็นการวัดตามแนวเส้นตรงแบบสามมิติ ดังนั้นลูกบาศก์ฟุตจะกำหนดเป็นปริมาณของลูกบาศก์ที่มีด้านมีความยาว 1 ฟุต

คำจำกัดความตามระบบเมตริก ลูกบาศก์ฟุต คือ ลูกบาศก็ที่มีด้านยาว 0.3048 เมตร อนึ่ง หนึ่งลูกบาศก์ฟุตจะเทียบเท่ากับ 0.02831685 ลูกบาศก์เมตรโดยประมาณ หรือ 28.3169 ลิตร

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

UK gal =
ft³ * 6.2288
 
 
 

แกลลอนอังกฤษ

แกลลอนอิมพีเรียลเป็นหน่วยสำหรับวัดปริมาณของเหลว หรือความจุของคอนเทนเนอร์สำหรับการเก็บของเหลว ไม่ใช้ปริมาตรของเหลว ดังนั้น หนึ่งแกลลอนของเหลวอาจจะมีปริมาณแตกต่างจากแกลลอนของของเหลวที่แตกต่างกัน

แกลลอนของเหลวระบบอิมพีเรียล ถูกกำหนดเป็น 4.54609 ลิตร ดังนั้นการยึดพื้นที่เทียบเท่าโดยประมาณ 4,546 ลูกบาศก์เซนติเมตร (โดยคร่าว ๆ ประมาณ 16.5 ลบ. ซม.)

แกลลอนของเหลวอเมริกา และ แกลลอนของแห้งอเมริกา  เป็นหน่วยที่แตกต่างกัน ซึ่งกำหนดโดยความหมายที่แตกต่างกัน โดยแกลลอนของเหลวอเมริกาถูกกำหนดเป็น 231 ลูกบาศก์นิ้ว และเทียบเท่า 3.785 ลิตร โดยประมาณ อนึ่ง หนึ่งแกลลอนระบบอิมพีเรียลเทียบเท่ากับ 1.2 แกลลอนของเหลวอเมริกาโดยประมาณ

ตามประวัติศาสตร์แล้ว แกลลอนของแห้งอเมริกาเป็นการวัดที่ใช้กับปริมาณของเมล็ด หรือสินค้าโภคภัณฑ์แห้งอื่น ๆ ไม่ได้ใช้โดยทั่วไปอีกต่อไป แต่ส่วนใหญ่แล้วจะถูกกำหนดให้เป็น 268.8025 ลูกบาศก์นิ้ว

 

ตาราง ลูกบาศก์ฟุต เป็น แกลลอนอังกฤษ

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ลูกบาศก์ฟุต แกลลอนอังกฤษ
0ft³ 0.00UK gal
1ft³ 6.23UK gal
2ft³ 12.46UK gal
3ft³ 18.69UK gal
4ft³ 24.92UK gal
5ft³ 31.14UK gal
6ft³ 37.37UK gal
7ft³ 43.60UK gal
8ft³ 49.83UK gal
9ft³ 56.06UK gal
10ft³ 62.29UK gal
11ft³ 68.52UK gal
12ft³ 74.75UK gal
13ft³ 80.97UK gal
14ft³ 87.20UK gal
15ft³ 93.43UK gal
16ft³ 99.66UK gal
17ft³ 105.89UK gal
18ft³ 112.12UK gal
19ft³ 118.35UK gal
ลูกบาศก์ฟุต แกลลอนอังกฤษ
20ft³ 124.58UK gal
21ft³ 130.81UK gal
22ft³ 137.03UK gal
23ft³ 143.26UK gal
24ft³ 149.49UK gal
25ft³ 155.72UK gal
26ft³ 161.95UK gal
27ft³ 168.18UK gal
28ft³ 174.41UK gal
29ft³ 180.64UK gal
30ft³ 186.87UK gal
31ft³ 193.09UK gal
32ft³ 199.32UK gal
33ft³ 205.55UK gal
34ft³ 211.78UK gal
35ft³ 218.01UK gal
36ft³ 224.24UK gal
37ft³ 230.47UK gal
38ft³ 236.70UK gal
39ft³ 242.92UK gal
ลูกบาศก์ฟุต แกลลอนอังกฤษ
40ft³ 249.15UK gal
41ft³ 255.38UK gal
42ft³ 261.61UK gal
43ft³ 267.84UK gal
44ft³ 274.07UK gal
45ft³ 280.30UK gal
46ft³ 286.53UK gal
47ft³ 292.76UK gal
48ft³ 298.98UK gal
49ft³ 305.21UK gal
50ft³ 311.44UK gal
51ft³ 317.67UK gal
52ft³ 323.90UK gal
53ft³ 330.13UK gal
54ft³ 336.36UK gal
55ft³ 342.59UK gal
56ft³ 348.81UK gal
57ft³ 355.04UK gal
58ft³ 361.27UK gal
59ft³ 367.50UK gal
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา