ตารางแปลง แกลลอนอังกฤษ

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

แกลลอนอังกฤษ

แกลลอนอิมพีเรียล (อังกฤษ) ได้ถูกกำหนดอย่างเป็นทางการเท่ากับ 4.54609 ลิตร