ตารางแปลง ถ้วยเมตริก

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ถ้วยเมตริก

เมตริกจะประมาณถ้วยวัดสหรัฐเท่ากับควอเตอร์ลิตร