ตารางแปลง จิลล์อเมริกา

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

จิลล์อเมริกา

หน่วยวัดความจุของสหรัฐอเมริกา (ของเหลวหรือแห้ง) เท่ากับ 4 ออนซ์ของเหลว