ตารางแปลง ถ้วยอเมริกา

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ถ้วยอเมริกา

ของเหลวสหรัฐอเมริกาเทียบเท่าของเหลว 8 ออนซ์