ตารางแปลง ไพน์อเมริกา (ของแห้ง)

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ไพน์อเมริกา (ของแห้ง)

มาตรวัดความจุของสหรัฐ (ของเหลว) เท่ากับ  0.55 ลิตร หมายเหตุนอกจากนี้ยังมีมาตรการที่แตกต่างกันของสหรัฐไพน์แห้ง ไพน์สหราชอาณาจักร