ตารางแปลง จิลล์ (อังกฤษ)

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

จิลล์ (อังกฤษ)

หน่วยจักรวรรดิอังกฤษของการวัดเท่ากับหนึ่งในสี่ของ (สหราชอาณาจักร) ไพน์