ตารางแปลง ลูกบาศก์นิ้ว

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ลูกบาศก์นิ้ว

หน่วยวัดปริมาณ เพราะหมายถึงพื้นที่หนึ่งนิ้วยาวหนึ่งนิ้วกว้างหนึ่งนิ้วลึก