ตารางแปลง ลูกบาศก์มิลลิเมตร

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ลูกบาศก์มิลลิเมตร

ปริมาณเทียบเท่าปริมาณก้อนหนึ่งมิลลิเมตรโดยหนึ่งมิลลิเมตรโดยหนึ่งมิลลิเมตร เรียกบ่อยว่าไมโครลิตรมันเป็นล้านลิตร