ตารางแปลง ถ้วยแคนาดา

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ถ้วยแคนาดา

หน่วยของเหลวแคนาดาแตกต่าวจากหน่วยถ้วยเมตริกและของสหรัฐอเมริกาเล็กน้อย