ตารางแปลง บาเรลอเมริกา (เฟเดอรอล)

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

บาเรลอเมริกา (เฟเดอรอล)

หน่วยวัดปริมาณของสหรัฐสำหรับวัสดุที่แห้ง ดูเพิ่มเติมสหรัฐบาร์เรลเหลว บาร์เรลรัฐบาลกลางสหรัฐ บาร์เรลน้ำมัน และสหราชอาณาจักรบาร์เรล