ตารางแปลง ไพน์อังกฤษ

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ไพน์อังกฤษ

มาตรวัดความจุของสหราชอาณาจักร (ของเหลวหรือแห้ง) เท่ากับ 4 กิลล์หรือ 568.26 ลูกบาศก์เซนติเมตร