ตารางแปลง ควอตอเมริกา (ของเหลว)

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ควอตอเมริกา (ของเหลว)

มาตรวัดความจุของสหรัฐ (สำหรับของเหลว) เท่ากับ 2 แก้วหรือ 0.946 ลิตร