ตารางแปลง ควอตอังกฤษ

ใช้กล่องค้นหาเพื่อค้นหาตัวแปลงเมตริกที่ต้องการของคุณ

ควอตอังกฤษ

มาตรวัดความจุของสหราชอาณาจัก (ของเหลวหรือแห้ง) เท่ากับ 2 ไพน์ หรือ 1.136 ลิตร