การแปลง จิลล์ (อังกฤษ) เป็น ลิตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ลิตร เป็น จิลล์ (อังกฤษ) (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

L =
UK gill
 
_________
 
 
7.0390
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

จิลล์ (อังกฤษ)

หน่วยจักรวรรดิอังกฤษของการวัดเท่ากับหนึ่งในสี่ของ (สหราชอาณาจักร) ไพน์

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

L =
UK gill
 
_________
 
 
7.0390

ลิตร

หน่วยพื้นฐานของปริมาณในระบบเมตริก ลิตรน้ำน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม

 

ตาราง จิลล์ (อังกฤษ) เป็น ลิตร

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
จิลล์ (อังกฤษ) ลิตร
0UK gill 0.00L
1UK gill 0.14L
2UK gill 0.28L
3UK gill 0.43L
4UK gill 0.57L
5UK gill 0.71L
6UK gill 0.85L
7UK gill 0.99L
8UK gill 1.14L
9UK gill 1.28L
10UK gill 1.42L
11UK gill 1.56L
12UK gill 1.70L
13UK gill 1.85L
14UK gill 1.99L
15UK gill 2.13L
16UK gill 2.27L
17UK gill 2.42L
18UK gill 2.56L
19UK gill 2.70L
จิลล์ (อังกฤษ) ลิตร
20UK gill 2.84L
21UK gill 2.98L
22UK gill 3.13L
23UK gill 3.27L
24UK gill 3.41L
25UK gill 3.55L
26UK gill 3.69L
27UK gill 3.84L
28UK gill 3.98L
29UK gill 4.12L
30UK gill 4.26L
31UK gill 4.40L
32UK gill 4.55L
33UK gill 4.69L
34UK gill 4.83L
35UK gill 4.97L
36UK gill 5.11L
37UK gill 5.26L
38UK gill 5.40L
39UK gill 5.54L
จิลล์ (อังกฤษ) ลิตร
40UK gill 5.68L
41UK gill 5.82L
42UK gill 5.97L
43UK gill 6.11L
44UK gill 6.25L
45UK gill 6.39L
46UK gill 6.54L
47UK gill 6.68L
48UK gill 6.82L
49UK gill 6.96L
50UK gill 7.10L
51UK gill 7.25L
52UK gill 7.39L
53UK gill 7.53L
54UK gill 7.67L
55UK gill 7.81L
56UK gill 7.96L
57UK gill 8.10L
58UK gill 8.24L
59UK gill 8.38L
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา