การแปลง ลูกบาศก์ฟุต เป็น เซนติลิตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

เซนติลิตร เป็น ลูกบาศก์ฟุต (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

cl =
ft³
 
__________
 
 
0.00035315
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง
ข้อมูลเพิ่มเติม: ลูกบาศก์ฟุต

ลูกบาศก์ฟุต

การวัดลูกบาศก์ เป็นการวัดตามแนวเส้นตรงแบบสามมิติ ดังนั้นลูกบาศก์ฟุตจะกำหนดเป็นปริมาณของลูกบาศก์ที่มีด้านมีความยาว 1 ฟุต

คำจำกัดความตามระบบเมตริก ลูกบาศก์ฟุต คือ ลูกบาศก็ที่มีด้านยาว 0.3048 เมตร อนึ่ง หนึ่งลูกบาศก์ฟุตจะเทียบเท่ากับ 0.02831685 ลูกบาศก์เมตรโดยประมาณ หรือ 28.3169 ลิตร

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

cl =
ft³
 
__________
 
 
0.00035315

เซนติลิตร

มาตรวัดของปริมาณเท่ากับหนึ่งร้อยส่วนของลิตร

 

ตาราง ลูกบาศก์ฟุต เป็น เซนติลิตร

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ลูกบาศก์ฟุต เซนติลิตร
0ft³ 0.00cl
1ft³ 2831.68cl
2ft³ 5663.37cl
3ft³ 8495.05cl
4ft³ 11326.74cl
5ft³ 14158.42cl
6ft³ 16990.11cl
7ft³ 19821.79cl
8ft³ 22653.48cl
9ft³ 25485.16cl
10ft³ 28316.85cl
11ft³ 31148.53cl
12ft³ 33980.22cl
13ft³ 36811.90cl
14ft³ 39643.58cl
15ft³ 42475.27cl
16ft³ 45306.95cl
17ft³ 48138.64cl
18ft³ 50970.32cl
19ft³ 53802.01cl
ลูกบาศก์ฟุต เซนติลิตร
20ft³ 56633.69cl
21ft³ 59465.38cl
22ft³ 62297.06cl
23ft³ 65128.75cl
24ft³ 67960.43cl
25ft³ 70792.12cl
26ft³ 73623.80cl
27ft³ 76455.49cl
28ft³ 79287.17cl
29ft³ 82118.85cl
30ft³ 84950.54cl
31ft³ 87782.22cl
32ft³ 90613.91cl
33ft³ 93445.59cl
34ft³ 96277.28cl
35ft³ 99108.96cl
36ft³ 101940.65cl
37ft³ 104772.33cl
38ft³ 107604.02cl
39ft³ 110435.70cl
ลูกบาศก์ฟุต เซนติลิตร
40ft³ 113267.39cl
41ft³ 116099.07cl
42ft³ 118930.75cl
43ft³ 121762.44cl
44ft³ 124594.12cl
45ft³ 127425.81cl
46ft³ 130257.49cl
47ft³ 133089.18cl
48ft³ 135920.86cl
49ft³ 138752.55cl
50ft³ 141584.23cl
51ft³ 144415.92cl
52ft³ 147247.60cl
53ft³ 150079.29cl
54ft³ 152910.97cl
55ft³ 155742.66cl
56ft³ 158574.34cl
57ft³ 161406.02cl
58ft³ 164237.71cl
59ft³ 167069.39cl
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา