Pint britanik Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Pint britanik

Një kapacitet matës i Britanisë imperiale (për materialet e ngurta e të lëngshme) e barabartë me 4 gill apo 568.26 centimetra kub