Kuart britanik Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Kuart britanik

Një kapacitet matës i Britanisë imperiale (për materialet e ngurta e të lëngshme) e barabartë me 2 pint apo 1.136 litra