Gil (Mbretëria e Bashkuar) Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Gil (Mbretëria e Bashkuar)

Një njësi metrike e Britanisë Imperiale e barabartë me çerekun e një pinti (Mbretëria e Bashkuar)