Filxhanë amerikan Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Filxhanë amerikan

Një njësi e lëngshme e Shteteve të Bashkuara e barabartë me 8 ouns të lëngshëm.