Grafikë dhe përllogaritës të konvertimit metrik për konvertimet metrike

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Applikacione konvertimi për celularë Tabelat e konvertimit metrik temperaturë Pesha gjatësi Zonë Vëllim Shpejtësia Koha Valuta

Sistemi metrik e ka origjinën në Francë në vitin 1799 pas Revolucionit Francez, ndonëse njësitë decimale përdoreshin nga shumë vende dhe kultura më parë. Ndonëse ka pasur ka pasur matje të ndryshme dhe përkufizimet e njësisë janë rishikuar, sistemi zyrtar i matjeve në pjesën më të madhe të vendeve është forma moderne e sistemit metrik i cili është i njohur si “Sistemi Ndërkombëtar i njësisë”.

Duke qenë se në botë ka sisteme të tjera matjeje, si në SHBA dhe në Mbretërinë e Bashkuar, ky sajt ka si qëllim të ndihmojë njerëzit të konvertojë njësitë e matjeve me Konvertues Metrik and Tabelat e konvertimit metrik dhe për të kuptuar më mirë matjet alternative mbi të cilat nuk kanë shumë njohuri. Njësitë e matjeve kategorizohen në lloje (të tilla si Konvertimi i Temperaturëstemperature conversion, Konvertimi i Peshës dhe kështu me radhë) siç paraqitet në anën e djathtë, e cila çoi në një seri përllogaritës konvertime metrike.

Nëse keni ndonjë sugjerim që të shtohen njësi të reja apo sugjerime se si të përmirësojmë këtë sajt, ju lutem na kontaktoni me email.