Konvertimi i Gjatësisë

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Matjet metrike

Një metër është përkufizuar zyrtarisht si distanca që përshkon drita në hapësirë boshe në 1/299,792,458 sekonda. Të gjitha matjet e tjera të gjatësisë dhe distancës në sistemin metrik rrjedhin nga metri (psh. km= 1000m, 1m= 1000mm).

Matjet Imperiale / Amerikane

Këto matje kanë një progresion më pak logjik. Një jard mund të përcaktohet si gjatësia e një lavjerrës që nxit harkun e tij të lëkundet në pikërisht një sekondë. Milja detare është distanca përmes 1' (1/60 e një grade) sipërfaqes së Tokës.