Shpejtësia Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Konvertimi i Shpejtësisë / Nxitimit

Pjesa më e madhe e njësive të shpejtësisë janë njësi të përbëra nga distanca dhe koha, për shembull njësia SI Metra në sekondë. Disa përjashtime të njohura të kësaj janë Mak (një njësi e bazuar në shpejtësinë e zërit) dhe a unit based on the speed of sound) and Nyjë (që në fakt është milja detare në orë).

Vendet metrike përdorin Kilometra në orë për rrugët e transportin, ndërkohë që vendet jo-metrike, përfshi këtu Mbretërinë e Bashkuar, përdorin Milje në orë.

Matjet e përshpejtimin mund të konvertohen në të njëjtën mënyrë si njësia korresponduese e shpejtësisë.