Metra në sekondë Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Metra në sekondë

Njësitë matëse SI të shpejtësisë dhe nxitimit. Kjo është numri i metrave të përshkuar në një sekond kohë. Njësia përshpejtuese që e shoqëron është metër për sekondë, për sekondë (m/ s²).