Konvertimi i Sipërfaqes

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Matjet metrike

Matjet metrike të sipërfaqes bazohen në metër, ku njësia kryesore është Hektari, 10000m2. Një milje në katrorë ka fiks 640 akra.

Matjet Imperiale / Amerikane

Këto matje të sipërfaqes janë kryesisht versione në katrorë të versionit të tij linear, përveç akrës e cila është një sipërfaqe me 1 furlong gjatësi dhe 1 zinxhir gjerësi. Fjala “akër” e anglishtes së vjetër do të thotë “fushë” dhe zakonisht kounciderohej si sipërfaqja që mund të plehërohet në një ditë duke përdorur një dem apo ka.