Këmbë katrorë Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Këmbë katrorë

 • sq ft
 • ft²
 • Kur përshkruhet arkitekturë apo prona të paluajtshme, njësia këmbë katror shpesh simbolizohet si një katror me një vizë që kalon përmes tij.
 • Njësi e:

  • Sipërfaqja

  Përdorim mbarëbotëror:

  • The square foot is used mainly in the United States, Canada and the United Kingdom as a measurement of area.

  Përshkrimi:

  Njësia këmbë katror është një njësi që tregon sipërfaqe e përdorur në sistemin imperial dhe në atë të matjeve të posaçme në SHBA.

  Matja katrore është rrjedhimi dy dimensional i një matjeje lineare. Pra, një këmbë katror përkufizohet si sipërfaqja e një katrori me brinjë me gjatësi 1 ft.

  Përkufizim:

  Në terma metrik, një këmbë në katrorë është një katror me brinjë 0.3048 metra të gjatë. Një këmbë në katrorë është ekuivalenti i 0.09290304 metrave katrorë.

  Referenca të përbashkëta:

  • Gjashtë katet e Shtëpisë së Bardhë (Uashington D.C., SHBA) kanë në total një sipërfaqe të të gjitha kateve prej rreth 55,000 këmbë katror.
  • Në vitin 2003, një shtëpi e zakonshme e sapo ndërtuar në Mbretërinë e Bashkuar kishte një sipërfaqe kati prej 818 ft², ndërsa një shtëpi e sapo ndërtuar në Shtetet e Bashkuara ishte mesatarisht tre herë më e madhe, me një sipërfaqe kati 2,300 ft².

  Konteksti i përdorimit:

  Njësia këmbë katror përdoret kryesisht për të treguar një sipërfaqe në arkitekturë, planimetri të një prone të paluajtshme dhe hapësirave të brendshme.

  Njësia këmbë katror mund të përdoret për të përshkruar sipërfaqen e çdo sipërfaqeje si për shembull planimetrinë e një kati, muri apo çatie, ndërsa akrat përdoren në mënyrë të posaçme për të përshkruar sipërfaqen një trualli toke.

  1 këmbë katror = afërsisht 0.000022959 akra.

  1 akër = 43,560 këmbë katror.

  Për të përllogaritur sipërfaqen e një dhome në këmbë katror, matet gjatësi dhe gjerësia e dhomës e shprehur në këmbë dhe më pas shumëzohen këto shifra me njëra-tjetrën për të përftuar sipërfaqen në ft2 (këmbë katror).

  Për shembull, një dhomë me përmasa 12 ft x 15 ft, do të thuhet se ka një sipërfaqe 180 ft2 (12 x 15 = 180).

  Kur përdoret njësia këmbë katror, është e rëndësishme të kihet parasysh që shifra e shprehur në këmbë katror i referohet sipërfaqes së përgjithshme të një hapësire të caktuar, dhe jo përmasave aktuale të asaj hapësire. Për shembull, një dhomë që thuhet se është 20 ft2 nuk do të thotë se është 20ft x 20ft, (e cila në fakt do të ishte një dhomë me sipërfaqe 400 ft2). Përkundrazi, një dhomë me anë që kanë përmasa 4ft x 5ft do të kishte një sipërfaqe 20 ft2.

  Njësitë përbërëse:

  • 1 ft² mund të ndahet në 144 inç katror ( Inç Katror – ose katrorë me brinjë që janë nga 1 inç).

  Shumëfishuesit:

  • 1 jard në katror (Sq Yd) = 9 ft²
  • Një jard është 3 këmbë, pra, një jard në katrorë mund të imagjinohet si një katrorë me brinjë tre këmbë, apo një bllok katror që përfshin 9 katrorë individual me brinjë një këmbë të gjatë.