Kilometra katrorë Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Kilometra katrorë

Një matje e një zone të barabartë me 1 kilometër gjatësi, me 1 kilometër gjerësi.