Hektarë Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Hektarë

Një njësi zone e barabartë me 10,000 metra katrorë. E barasvlershme me 2.471 akra