Akra Konvertim

Përdor kutinë e kërkimit për të gjetur konvertimet metrike të kërkuara

Akra

Një njësi e hapësirës (4840 jard në katrorë) përdoret në vendet anglisht-folëse.